DZIŚ: 20 Listopad, 2018

INFORMACJE DLA NAJEMCÓW

Nasz program mieszkaniowy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych. Wychodzimy z założenia, że władze samorządowe najlepiej znają specyfikę i wyzwania w tym obszarze. Stąd chcielibyśmy, żeby kryteria najmu były ustalane z udziałem poszczególnych samorządów.

Zgodnie z założeniami, BGK Nieruchomości określi zasady ustalania minimalnej zdolności czynszowej najemców, rozumianej jako zdolność najemcy do terminowego opłacenia czynszu. Planujemy, że zdolność czynszowa będzie badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o obciążenia finansowe, w tym wynikające z przyszłej umowy najmu. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na ocenę zdolności czynszowej będą również świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (np. 500+), a także inne świadczenia pieniężne (np. renta).

Wysokość czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o nakłady inwestycyjne – w szczególności koszt gruntu, koszt budowy i koszt finansowania.

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mplus/domains/mplus.pl/public_html/core/i18n/i18n.php on line 47