Mieszkanie Plus w Krakowie: modelowe osiedle na krakowskich Klinach

W ramach rządowego programu Mieszanie Plus spółka PFR Nieruchomości planuje budowę osiedla z ok. 1,1 tys. mieszkań. Los tej inwestycji zależy jednak od raportu przyrodniczego, który ma ocenić, czy na tym terenie powinien powstać użytek ekologiczny.

Inwestycja przy ul. Spacerowej na krakowskich Klinach jest jednym z największych projektów realizowanych przez spółkę PFR Nieruchomości odpowiedzialną za inwestycyjny filar programu Mieszkanie Plus. Zawsze w przypadku przedsięwzięć o tak dużej skali PFR Nieruchomości organizuje konkursy architektoniczno-urbanistyczne na opracowanie koncepcji przyszłych osiedli. Ten w Krakowie został rozstrzygnięty na początku sierpnia 2018 r. Spośród 29 zgłoszonych projektów, sąd konkursowy najwyżej ocenił koncepcję pracowni pod przewodnictwem architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego.

W nagrodzonej koncepcji zaproponowano zróżnicowany układ dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych, przewidując jednocześnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej osiedla – 64,4%. Przyjęta została gradacja wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od budynków 3-kondygnacyjnych, po budynki 4-, 5-, 6- oraz lokalnie 8-kondygnacyjne. W parterach przewidziano liczne lokale usługowe (m.in. handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze i zdrowotne), a także społeczno-edukacyjne (przedszkola, żłobki, punkty lokalnej aktywności). Projekt został pomyślany jako przestrzeń wielopokoleniowa, dostosowująca się do struktury wiekowej lokalnych społeczności.

Osiedle z Mieszkaniami Plus na krakowskich Klinach projektuje pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Fot. AMC – Andrzej M. Chołdzyński

Co ważne, inwestycja na krakowskich Klinach ma być realizowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe” (Uchwała nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.)  Mało tego, aby  doprecyzować ogólne zapisy zawarte w planie, spółka zwróciła się po dodatkowe wytyczne do Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a także Wydziału Mieszkalnictwa. Były one obligatoryjne dla wszystkich uczestników konkursu i zostały spełnione w projektach nagrodzonych przez sąd konkursowy, w którym m.in. zasiadali przedstawiciele Urzędu Miasta w Krakowie, reprezentanci krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz niezależni eksperci.

– Naszym celem było wypracowanie projektu zrównoważonej, przyjaznej ludziom i środowisku naturalnemu przestrzeni – mówi Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Budowa osiedla z ok. 1,1 tys. mieszkań miała się rozpocząć w 2019 r. Problem w tym, że krakowski samorząd zlecił przygotowanie raportu przyrodniczego, by ocenić czy na tym terenie powinien powstać użytek ekologiczny. Powołanie go na tym obszarze oznaczałoby zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w efekcie fiasko inwestycji. Rozstrzygnięcia można spodziewać się w październiku 2019 r.

Więcej informacji:
www.mieszkanieplus.gov.pl
www.infonajem.pl