Mieszkanie Plus w Łodzi: najpierw drogi, potem mieszkania

W Łodzi planowana jest budowa 160 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus. Ekipa wykonawcza wkroczy na plac budowy, gdy tylko miasto zacznie budowę infrastruktury drogowej wokół osiedla.

Dwa budynki ze 160 mieszkaniami i 10 lokalami użytkowymi mają powstać przy ul. Pabianickiej.

– Zaoferowaliśmy tę działkę, bo obszar, w którym jest położona wymaga rewitalizacji i powstania nowej tkanki miejskiej – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

I dodaje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu budowę kilku budynków w taki sposób, aby tworzyły funkcjonalną całość z usługowym charakterem pozostałych budynków.

– Całość obszaru otwiera perspektywę ulicy Piotrkowskiej od strony południowej i powinna podnieść walory architektoniczne i przestrzenne tego  miejsca – zachwala prezydent Zdanowska.

Spółka PFR Nieruchomości, która realizuje część kapitałową programu Mieszkanie Plus informuje, że ma zapewnione finansowanie tej inwestycji. Jednak rozpoczęcie tej inwestycji uwarunkowane jest realizacją układu drogowego, który przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wymagają tego przepisy dotyczące drogi pożarowej oraz możliwość dojazdu do lokali użytkowych.
Z naszych informacji wynika, że Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ogłosił już postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę układu dróg w kwartale Pabianicka – Wólczańska – Skargi.

Mieszkanie Plus w Łodzi. Wstępna wizualizacja budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej.
Fot. Urząd Miasta Łodzi
Mieszkanie Plus w Łodzi. Wstępna wizualizacja budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej przygotowana przez Urząd Miasta Łodzi.

Prezydent Łodzi zapewnia, że miastu zależy na uczestnictwie w programie Mieszkanie Plus.

– Program budownictwa dostępnego na warunkach preferencyjnych jest ważny bez względu na to kiedy powstaje i kto go promuje. Wcześniejsze inicjatywy takie jak: Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych cieszyły się dużym powodzeniem, co świadczy o potrzebie wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, szczególnie ludzi młodych. Byłoby to niezrozumiałe przez naszych mieszkańców, gdybyśmy nie skorzystali z możliwości finansowania budowy mieszkań jaką oferuje PFR Nieruchomości – wyjaśnia Hanna Zdanowska.

Dodajmy, że miasto określi kryteria naboru przyszłych najemców. Kto może liczyć na preferencje i dlaczego?

– Zależy nam na preferencyjnym czynszu i transparentnych zasadach przydziału mieszkań, z uwzględnieniem takich grup jak:  młodzi, startujący w życie ludzie, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Nie zapominamy również o rodzinach wielodzietnych, dla których położenie budynku w bezpośredni sąsiedztwie parku ma swoje znaczenie. Będziemy rzecznikami tych grup przyszłych mieszańców – odpowiada prezydent Zdanowska.

Więcej informacji:
www.mieszkanieplus.gov.pl
www.infonajem.pl