Mieszkanie Plus w Sianowie: burmistrz Sianowa Maciej Berlicki