Najem czy własność

Najem czy dojście do własności?

W programie Mieszkanie Plus masz do wyboru:

  • najem,
  • najem ze stopniowym dochodzeniem do własności mieszkania.

Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy zdecydują się na tę opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.
Zasady dojścia do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w ustawie o ochronie praw lokatorów (w rozdziale „Najem instytucjonalny lokalu”). Tu przedstawimy w skrócie najważniejsze informacje.

Ile kosztuje dojście do własności?

Jeżeli wybierzesz opcję „dojście do własności”, twój czynsz będzie nieco wyższy – znajdą się w nim raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym (twoje raty pokryją m.in.: koszt gruntu, budowy, etc.). Wraz z kolejną zapłaconą ratą maleje wartość kapitału pozostała do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.

Twoje prawa są zapisane w księdze wieczystej

Zgodnie z art. 19l ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, „roszczenie najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu. Podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności”. Ponadto do księgi wpisywana jest też hipoteka, która w razie rozwiązania umowy gwarantuje najemcy odzyskanie wpłaconych pieniędzy.

Umowa najmu

Umowy z najemcami są zawierane na podstawie przepisów o najmie instytucjonalnym, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (rozdział „Najem instytucjonalny lokalu”). Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest na czas oznaczony. I nawet gdyby trwała dłużej, nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy najmu instytucjonalnego najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, że jeśli nie wywiąże się z jej warunków, np. będzie zalegał z czynszem najmu, podda się dobrowolnie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Od najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny różni się więc tym, że lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu.

Wypowiedzenie umowy z powodu ważnej sytuacji życiowej

Jeżeli Twoja sytuacja życiowa uległa poważnej zmianie (np. straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nowej), możesz wypowiedzieć umowę najmu z dojściem do własności,  z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wówczas otrzymasz zwrot tych pieniędzy, które wpłacałeś jako raty za dojście do własności (po potrąceniu ewentualnych zaległości za czynsz i inne opłaty).