Czynsze

Czynsze

Czynsze są co do zasady rynkowe, choć w praktyce mogą być niższe od stawek obowiązujących w danym momencie na rynku. Ponadto czynsze w mieszkaniach budowanych w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju mogą się różnic w poszczególnych miastach, bo wysokość stawki zależy w pierwszym rzędzie od nakładów inwestycyjnych, czyli kosztów gruntu, budowy i finansowania – im te koszty są niższe, tym niższy może być czynsz.
Czynsz nie uwzględnia opłat dla administracji, wynagrodzenia firmy zarządzających najmem oraz prognozowanych i bieżących opłat za media (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz śmieci i ogrzewanie).
Wysokość comiesięcznych opłat z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest wyższa, bo poza czynszem, opłatami eksploatacyjnymi oraz opłatami za media, najemca płaci raty z tytułu wykupu mieszkania.
Uwaga! Najemcy, którzy spełnią ustawowe kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkania na Start. Taka dopłata przysługuje także najemcom z umową dojścia do własności.